Anvendelsesområde

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle aftaler indgået med Avenue Trading ApS. Nærværende forretningsbetingelser er at anse som en integreret del af enhver aftale indgået med Avenue Trading ApS. Ved køb af varer hos Avenue Trading ApS accepterer du som kunde således at være bundet af nærværende forretningsbetingelser.

Enhver betingelse eller ethvert vilkår, der afviger eller er i modstrid med nærværende forretningsbetingelser, er ugyldig, medmindre andet er skriftligt accepteret af Avenue Trading ApS.

Bestilling

Når du som kunde bestiller en vare hos Avenue Trading ApS, vil du ved købets gennemførsel blive tilsendt en ordrebekræftelse, hvori købet godkendes. Ordrer og bestillinger af enhver art er bindende, når ordrebekræftelse er afsendt fra Avenue Trading ApS.

Såfremt du ønsker den bestilte vare sendt til et andet land, end det land, hvori du er bosiddende, opkræver Avenue Trading ApS et administrationsgebyr på DKK 100. I den forbindelse tager Avenue Trading ApS forbehold for meromkostninger i tilfælde af højere fragtudgifter. Varen vil blive afsendt straks efter indbetaling af ovennævnte administrationsgebyr.

Priser

Alle priser er angivet i lokal valuta. Der tages forbehold for trykfejl samt prisændringer af enhver art.

Betalingsinformation

Avenue Trading ApS tilbyder forskellige betalingsmetoder afhængig af det pågældende land, der handles fra. Avenue Trading ApS tilbyder så vidt muligt betaling med VISA Dankort og Mastercard i alle lande, men henviser til de enkelt landes supplerende forretningsbetingelser.

I Danmark kan der betales med VISA Dankort og Mastercard.

Alle transaktioner er SLL krypteret, hvilket sikrer vores kunder en sikker overføring af data via internettet.

Betalingen vil blive gennemført, når ordren bliver afsendt.

Levering

Ved bestilling vil varen blive afsendt indenfor 1-3 hverdage. Undtaget herfra er bestillingsvarer, samt varer, der måtte være midlertidigt udsolgt, og der kan i disse tilfælde være længere leveringstid. Avenue Trading ApS forbeholder sig retten til at sende ordren delvist eller samlet.

Levering anset for sket, når varen er kommet i kundens besiddelse, hvorved risikoen for varens hændelige undergang, herunder enhver skade på varen i forbindelse med leveringen samt hvis varen på grund af forhold, der ikke kan tilregnes Avenue Trading ApS forsinkes, automatisk overgår til kunden.

Avenue Trading ApS tager forbehold for forsinkelser. Såfremt der opstår en uforventet forsinkelse eller bortkomst, bedes du kontakte vores kundesupport.

For oplysninger om eventuelle leveringsomkostninger henvises til de enkelte landes supplerende forretningsbetingelser.

Fortrydelsesret

Såfremt du som kunde skulle fortryde dit køb hos Avenue Trading ApS og følgende ønske at udnytte din fortrydelsesret, skal den leverede vare returneres til Avenue Trading ApS indenfor 14 dage fra den dato, du modtog varen fra Avenue Trading ApS. Hvis ikke denne frist overholdes er Avenue Trading ApS ikke forpligtet til at tilbagetage varen. Varen skal leveres i samme stand, som da du modtog den og være påsat alle originale mærker.

Du skal som køber selv afholde de omkostninger, forbundet med enhver returnering af den leverede vare. Købesummen krediteres din konto indenfor 30 dage efter at vi har modtaget varen fra dig. Ønsker du at returnere varen, skal Avenue Trading ApS kunne identificere dig som kunde, så købesummen kan tilbagebetales, hvis dette måtte være tilfældet, ligesom Avenue Trading ApS skal kunne identificere den returnerede vare. I forbindelse med varens returneres skal du anføre ordrenummer ligesom du skal angive behørige kontaktoplysninger på dig selv, herunder tydeligt navn, e-mail og adresse. Hvis vi ikke kan identificere dig og/eller den returnerede vare, kan Avenue Trading ApS ikke tilbagetage denne.

Ønsker du at udnytte din fortrydelsesret skal varen under henvisning til ovennævnte betingelser returneres til: Avenue Trading ApS, Kantyxegatan 25, SE-213-76 Malmö, Sverige.

Vi tilbagebetaler købesummen inden 14 dage efter den dato vi modtager meddelelse om fortrydelse og bevis for at kunden har returneret bestillingen. Kunden skal fortyde købet skriftligt inden for 14 dage efter ordremodtagelse.

Hvis emballagen på produktet (herunder plastikposen indeholdende snorkeskinnen) er ødelagt anses dette som værende en væsentlig værdiforringelse af produktet og i tilfælde af returnering vil returneringsbeløbet være væsentligt lavere end købesummen (helt ned til 0) da vi anser varen for værende usælgelig igen.

Reklamation

Såfremt du mod forventning skulle modtage en vare der er behæftet med fejl eller mangler og ønsker du at gøre dette gældende overfor Avenue Trading ApS, skal du reklamere overfor Avenue Trading ApS indenfor rimelig tid, og senest 2 måneder efter at du har opdaget, eller burde have opdaget, manglen.

Hos Avenue Trading har du 2 års reklamationsfrist som forbruger. Dette giver dig ret til reparering, ombytning, afslag i pris eller pengene retur, afhængig af den konkrete situation, og såfremt varen lider af en mangel. Ovenstående rettigheder forudsætter, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet, anden uforsvarlig adfærd fra kunden eller almindelig slitage. Der henvises i øvrigt til Avenue Trading ApS’ produktbetingelser.

Såfremt du ønsker at udnytte din reklamationsret skal varen sendes retur til: Avenue Trading ApS, Kantyxegatan 25, SE-213-76 Malmö, Sverige.

Såfremt reklamationen er berettiget, refunderer Avenue Trading ApS i rimeligt omfang de direkte omkostninger, du måtte have haft i forbindelse med returnering af varen.

Ansvarsbegrænsning

Udover den ovenfor nævnte fortrydelsesret samt reklamationsret påtager Avenue Trading ApS sig ikke noget ansvar for den leverede vare. Avenue Trading ApS er alene ansvarlig for skade forvoldt den leverede vare, såfremt det kan godtgøres, at skaden skyldes fejl begået af Avenue Trading ApS.

Avenue Trading ApS’ ansvar kan aldrig overstige ordrens værdi (fakturabeløbet) i henhold til ordrebekræftelsen. Avenue Trading ApS frasiger sig således ansvar for enhver direkte og indirekte skade, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, tabt avance mv.

Avenue Trading ApS er ikke ansvarlig for skader, der direkte eller indirekte er forsaget af tredjemand.

Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til de leverede varer i henhold til ordrebekræftelsen afsendt af Avenue Trading ApS tilkommer Avenue Trading ApS og overgår først til kunden, når Avenue Trading ApS, eller den til hvem Avenue Trading ApS har tiltransporteret sin ret, har opnået fuld betaling for varen med tillæg af eventuelle ekstraomkostninger.

Force Majeure

Avenue Trading ApS er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftaler, der skyldes force majeure, herunder, men ikke begrænset til krig, optøjer, borgerlige uroligheder, offentlige myndigheders indgreb, strejke, lockout, im- og eksportforbud, mangel på arbejdskraft eller nogen anden årsag, der ligger udenfor Avenue Trading ApS’ kontrol, og som vil kunne forsinke eller forhindre leveringen af ydelsen. I sådanne tilfælde udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og leveringen til den dertil udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.

Kundeservice

Henvendelser til Avenue Trading ApS kan ske til vores email adresse. Avenue Trading ApS vil så vidt muligt besvare alle henvendelser inden for 3-7 dage. Der kan dog opstå forsinkelser i spidsbelastningsperioder.

Persondatapolitik

I forbindelse med at du foretager et køb på Avenue Trading ApS’ hjemmeside, accepterer du indsamling af en række personoplysninger om dig. De pågældende informationer vil blive registreret, og blive brugt således at vi kan behandle dine bestillinger samt tilbyde dig den bedst mulige service.

Vi forbeholder os retten til at bruge din e-mail adresse til udsendelse af tilbud fra Avenue Trading ApS eller hermed koncernforbundne selskaber. Du kan som kunde til enhver tid at frabede dig dette.

Transport af rettigheder

Avenue Trading ApS er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til enhver aftale til tredjemand.

Lovvalg

Enhver tvist mellem parterne afgøres ved de almindelige danske domstole og ved anvendelse af dansk ret.

Ændringer af forretningsbetingelserne

Vi forbeholder os retten til at ændre i nærværende forretningsbetingelser i det omfang det er nødvendigt. Dette kan være for at tilpasse vores forretningsbetingelser ændrede lovkrav eller lignende. Tilpassede eller ændrede vilkår er kun gældende for bestillinger, der er foretaget efter at ændringerne er trådt i kraft.

Ophavsret

Alt indhold og materiale på hjemmesiden er beskyttet og ejet af Avenue Trading ApS. Det er ikke tilladt at linke til, kopiere eller på anden måde benytte sig af indholdet på hjemmesiden eller dele heraf uden udtrykkelig skriftelig accept fra Avenue Trading ApS. Der tages forbehold for at retsforfølge overtrædelse heraf i ethvert henseende.

Gyldighed

Denne udgave af forretningsbetingelserne annullerer alle tidligere udgaver af Avenue Trading ApS’forretningsbetingelser.